Fördelar / Undgå frustrationSommaren är för kort
för att inte ha båt

Spar tid och frustration

Efter den första obehagliga upplevelsen kommer ofta en jobbig period för de som drabbats av båttjuven. Stölden skall anmälas till polis och försäkringsbolag och allt stulet som du kräver ersättning för måste dokumenteras.

När alla formaliteter är avklarade kan det ofta ta tid för behandling och utbetalning av ersättning. Under tiden båten är på reparation eller du eventuellt väntar på en ny, får du klara dig utan båt.

HomepageDEFA WarmUpDEFA AutoSecurityDEFA PowerSystemsDEFA BoatSecurityDEFA LightingDEFA Electric OutletsDEFA Tracking DEFA HomeSecurity