Fördelar / Förebyggande



Båtlivet ska vara en bekymmerslös tillvaro

Ta vara på tjusningen med båtlivet

Båtägare är inte bara intresserade av att skydda de materiella värdena. För många är båtlivet förknippat med en lugn och harmonisk tillvaro. Då känns det tryggt och veta att båten ligger kvar och allt är frid och fröjd.

Med DEFA BoatSecurity varnar statuspanelens blinkande lysdiod att båten är utrustad med startspärr.



DEFA BoatSecurity är genomtänkta säkerhetslösningar du kan lita på.

HomepageDEFA WarmUpDEFA AutoSecurityDEFA PowerSystemsDEFA BoatSecurityDEFA LightingDEFA Electric OutletsDEFA Tracking DEFA HomeSecurity