Fördelar / skydd

 

Personlig trygghet för dig och ditt båtliv

Skyddar värdefull utrustning och personliga ägodelar

Allt fler båtägare har eftermonterad utrustning i båten och många låter vattensportutrustning och personliga ägodelar ligga kvar då de är besvärliga att ta hem efter varje båttur.

En startspärr från DEFA BoatSecurity skyddar mot stöld av båten.

Statuspanelen varnar obehöriga att båten är skyddad.

HomepageDEFA WarmUpDEFA AutoSecurityDEFA PowerSystemsDEFA BoatSecurityDEFA LightingDEFA Electric OutletsDEFA Tracking DEFA HomeSecurity